Dongeradeel houdt zeven ton hulpgeld over

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel heeft in 2015 ongeveer 700 duizend euro aan hulpgeld niet uitgegeven. Dat blijkt uit een inventarisatie naar de financiële stand van zaken van onder andere de Wmo en Jeugdzorg. Hier vallen ook de budgetten voor de huishoudelijke hulp onder.

Veel gemeenten - waaronder Dongeradeel - hadden vanwege de overdracht van deze taken van het Rijk naar de gemeenten juist tekorten verwacht. De budgetten zijn gebaseerd op een vooraf gemaakte inschatting van het gebruik. Dongeradeel trekt zelf de volgende conclusie: ,,Onze inwoners doen dus minder vaak een beroep op de voorzieningen voor huishoudelijk hulp dan vooraf gedacht. Waarom dat zo is, weten wij niet." Huishoudelijke hulp was jaren een voorziening die op basis van de Wmo werd verstrekt. Dit beleid is begin dit jaar gewijzigd. ,,Veel inwoners zijn, na de beleidswijziging, het schoonhouden van hun woning zelf gaan organiseren. Of zij zich daar allemaal mee redden, weten wij niet". Het levert Dongeradeel wel een besparing op van vier ton.