Veel belangstelling voor stamppotavond World Servants

KOLLUM - Het jaarlijks stampottenbuffet van World Servants  in Kollum op vrijdagavond 29 januari in het Lauwers College in Kollum wederom een groot succes. Er waren honderdvijf gasten, die de keuze hadden uit een stamppot van zuurkool, boerenkool of hutspot.

Tijdens deze gezellige avond werd er verteld over een project van World Servants in Malawi, waarvoor de opbrengst van het buffet bestemd is. Na aftrek van kosten bleek de opbrengst maar liefst €1121,50 te zijn. opgebracht. Dat is elke dag een schoolmaaltijd voor bijna 45 kinderen. Dit geld zal dan ook ten goede komen aan de World Servants groep uit Kollum voor schoolvoedselprogramma in Mafumphizi.  Bijzondere dank was er voor Mient Mulder Cateringservice Buitenpost, voor catering en sponsoring, Rudy Heins, het Lauwers College Kollum, die de zaal belangeloos beschikbaar gestelde en De Colle in Kollum voor de borden en het bestek voor alle gasten. Het opzetten van het schoolvoedselprogramma in Mafumphizi kost totaal € 13.323,00. De school telt 555 leerlingen dus omgerekend is dat €25,00 per leerling. Voor die €25,00 krijgt één leerling elke schooldag een voedzame maaltijd gedurende deze drie jaar en als alles volgens plan verloopt kan de school daarna zelfstandig doorgaan met deze schoolmaaltijden. Tot nu toe is er voor 102 leerlingen geld ontvangen. Aan World Servants Kollum de taak om in de komende jaren het resterende geld bij elkaar te brengen. Daarvoor worden ook in 2016 de in Kollum bekende jaarlijkse acties georganiseerd: een stamppotbuffet, toneelavond en de verkoop van viooltjes. Bijdrages voor dit schoolvoedselprogramma kunnen worden overgemaakt naar NL11RABO0108862569 t.n.v SCHOOLVOEDSELPROGRAMMA MAFUMPHIZI.