Meckamabrug aan de Tochmalaan in Kollum gesloopt

KOLLUM -  Wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a gaf dinsdagmiddag 2 februari het startsein voor de sloopwerkzaamheden van de Meckamabrug aan de Tochmalaan in Kollum. De brug maakt plaats voor de ontwikkeling van Watersportdorp Kollum.

Met de sloop van de oude brug starten ook de werkzaamheden voor de realisering van de nieuwe en tevens hogere Meckamabrug. De verwachting is dat de nieuwe brug eind juli 2016 klaar zal zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Haarsma Infra & Milieu BV uit Tjerkwerd. Kollum wil zich presenteren als een aantrekkelijke pleisterplaats voor de (water)toerist met kleine bootjes, zeilboten en grote kruisers. Daarvoor zijn er reeds diverse werkzaamheden uitgevoerd zoals het aanbrengen van nieuwe damwanden, het aanleggen van nieuwe betonpaden, de realisatie van twee fietsbruggen en de aanplant van groenvoorzieningen. Het project ‘Kollum Watersportdorp’ is een onderdeel van Agenda Netwerk Noordoost, ANNO genoemd. ANNO is een samenwerkingsverband tussen de zes Noordoost Friese gemeenten. Het project heeft als doel Kollum te ontwikkelen als een watersportdorp om het toerisme in de regio te stimuleren en een impuls te geven aan de leefbaarheid en de werkgelegenheid. Foto’s: Sake Beerstra