Jongeren risicogroep in het verkeer

Dokkum - DOKKUM - 'Zet jezelf in het licht'. Onder dit motto vonden de laatste tijd diverse controles op fietsverlichting plaats in Noordoost Friesland. Afgelopen woensdag werd de actie gehouden nabij de afslag naar de Kooilaan voor de fietsende schooljeugd naar Dokkum.

DOKKUM - 'Zet jezelf in het licht'. Onder dit motto vonden de laatste tijd diverse controles op fietsverlichting plaats in Noordoost Friesland. Afgelopen woensdag werd de actie gehouden nabij de afslag naar de Kooilaan voor de fietsende schooljeugd naar Dokkum. Als het gaat over risico’s in het verkeer, dan springen de jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 19 jaar in het oog als het om ongevallen gaat. Voor de ouders is het een morele taak om voor de veiligheid van hun kinderen in het verkeer te zorgen en ook Veilig Verkeer Nederland wil graag zijn steentje bijdragen als het om de veiligheid van deze groep jongeren gaat op weg van huis naar school. De fietsers die met hun stalen ros goed zichtbaar waren kregen een aardigheidje in de vorm van een bouwhelmpje met een klein lampje. Dit soort kleine en snelle acties, die vooral rond de centrale as worden georganiseerd, dragen er toe bij dat de jeugd zich bewuster wordt van de risico’s in het verkeer en dat ze zich verantwoordelijk gaan gedragen als het gaat om het voeren van verlichting in de vroege duisternis.