Inloopbijeenkomst planvorming Bochtjesplaat

EZUMAZIJL - Binnen het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum is een start gemaakt met de planvorming rond de inrichting van de Bochtjesplaat. Bochtjesplaat ligt aan de westkant van het Lauwersmeer, ten noordoosten van Ezumazijl en ten zuiden van Esonstad. Na de afsluiting van het Lauwersmeer is de Bochtjesplaat drooggevallen. De plaat is tot nu toe begraasd door vee van boeren uit de omgeving.

De Bochtjesplaat wordt opnieuw ingericht. Het doel is de natuurwaarden in het gebied te versterken, in lijn met de doelen van het concept beheerplan Natura 2000. Dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het gebied wordt met name geschikt gemaakt voor steltlopers en in het riet broedende vogels. Bij de inrichting wordt aangesloten bij de huidige situatie en de mogelijkheden die er worden gezien. Belangstellenden kunnen op woensdag 10 februari de plannen bekijken en vragen stellen. Ook suggesties voor gepaste recreatie in het gebied kunnen eventueel worden meegenomen in de planvorming. Hiervoor wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op 10 februari 2016 van 19.00 tot 21.00 uur in De Waegh in Esonstad.