Duurzame woningbouw in Trije Terpen Dokkum

DOKKUM - De vereniging Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bewust wonen Trije Terpen de CPO vereniging wil zeven duurzame vrijstaande woningen van staal realiseren in nieuwbouwwijk de Trije Terpen in Dokkum. Een uniek project, waarbij door innovatieve bouw duurzame en toekomstbestendige woningen tegen lagere kosten dan traditionele bouw kunnen worden aangeboden. In de nieuwe Dockumer Courant stond in januari 2015 een uitgebreid interview met de initiatiefnemers van dit project.

Door te kiezen voor staalbouw met toepassing van sandwichpanelen kan er enorm efficiënt en flexibel gebouwd worden. Deze manier van bouwen wordt tot nu toe vooral gebruikt bij de bouw van loodsen en stallen. In het hogere segment worden wel woningen van de combinatie staal, beton en sandwichpanelen gebouwd. Maar bij het concept van CPO en het bouwteam wordt er bewust gekeken naar de financiële en bouwkundige voordelen. Het onderhoud van de woningen is laag door het gebruik van onderhoudsvriendelijke producten zoals kunststof kozijnen en gecoate buitenschil van sandwichpanelen. Bovendien geven de constructie en de materialen de woningen een moderne en industriële uitstraling. Door deze bouwmethode kunnen deze ruime vrijstaande woningen verkocht worden voor een zeer lage m3 prijs. Dit betekent een ruime vrijstaande woning voor de prijs van een twee-onder-éénkapwoning. De stalen woning heeft een zeer hoge isolatiewaarde en dat scheelt in de energierekening. Bovendien worden de woningen opgeleverd met een warmtepomp en zonnepanelen. ,,Een duurzaam en betaalbaar woningbouwproject, waarmee we bewustwording op gang willen brengen binnen de woningmarkt”, aldus Jacob Blom. De woningen worden gerealiseerd door de CPO vereniging. Deze vereniging heeft geen winstoogmerk. De provincie Fryslân ondersteunt het project met een provinciale subsidie en de gemeente Dongeradeel biedt een ondersteunende rol. Halverwege 2015 is een bouwteam samengesteld dat het project gaat realiseren. Dit bouwteam heeft het plan verder technisch uitgewerkt en voorgelegd aan de welstandscommissie. Na een aantal aanpassingen heeft de welstandscommissie een positief advies gegeven. Bij voldoende interesse kan er nog dit jaar met de bouw worden gestart. Er zijn nog plekken vrij. Daarom wordt er half februari in het gemeentehuis in Dokkum een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. Voor meer informatie over de bijeenkomst of over het project kunnen geïnteresseerden mailen naar bewustwonen2.0@gmail.com. visualisaties: Markus Bouman