Flitsende rondleiding tijdens Open Dag Piter Jelles !mpulse Kollum

KOLLUM - Piter Jelles !mpulse in Kollum kon op veel belangstelling rekenen tijdens haar jaarlijkse Open Dag. Kinderen uit groep 8, die binnenkort voor een spannende keuze komen te staan, maakten op een leuke en actieve manier kennis met !mpulse Kollum.

De tijd op de basisschool zit er bijna op. Het wordt tijd voor een nieuwe stap: een nieuwe school. Na de zomervakantie gaan de basisschoolkinderen naar het voortgezet onderwijs en welke school kies je dan? Als je zo’n belangrijke beslissing gaat nemen, is het belangrijk om je van te voren goed te oriënteren. Hoe vind je de school die het beste bij jou past? Om deze keuze te vergemakkelijken gaven leerlingen van !mpuls een flitsende rondleiding door het schoolgebouw. Men kon korte lessen volgen en leren wat er bedoeld wordt met Herstelrecht bijvoorbeeld. Ook werd er getoond welke kringen !mpuls heeft, hoe het rooster er uitziet en wat je doet in het LAB of in het atelier. Er kon worden rondgesnuffeld op de digitale leeromgeving, leerlingen aan hun projecten zien werken en teamleden gaven een uitleg over de inhoud van bijvoorbeeld het leergebied Mens & Natuur of Sport & Spel. Op deze manier kregen de toekomstige leerlingen een goede indruk hoe er op !mpulse Kollum met elkaar geleerd en gewerkt wordt. Na de rondleiding kon er onder het genot van een drankje na worden gepraat met leerlingen, teamleden en ouders van !mpulse Kollum en werden alle eventuele vragen beantwoord. Foto’s: Sake Beerstra