DongeraSchrijver quizmaster bij pubquiz Café Van der Meer

DOKKUM - In café Van der Meer vond vorig jaar de eerste pubquiz van Dokkum plaats. Dit was een zodanig groot succes, dat men besloot dit jaar op herhaling te gaan. De organisatie, bestaande uit Jan en Nol Ernst, Siep Leegstra en Dick van der Galiën, bedacht opnieuw een groot aantal interessante quizvragen en wist voor de beantwoording daarvan op zaterdag 6 februari veel publiek warm te krijgen.

Nadat de grote groep zich had opgesplitst in diverse kleinere groepen, stak DongeraSchrijver Dick van der Galiën, die als quizmaster fungeerde, van wal. Zijn stemgeluid door de microfoon drong dankzij de technische ondersteuning van Dick Haarsma tot de achterste gelederen door en in combinatie met beamertekst en – plaatjes maakte hij van elke vraag een mooi verhaal. De vraag na elk verhaal was vaak een andere dan werd verwacht, waardoor iedereen gedwongen werd bij de les te blijven. De onderwerpen, die de revue passeerden, waren zeer divers: Dokkum, geschiedenis, sport, muziek, wetenschap, techniek en veel meer. Tachtig vragen werden er gesteld en de groep, die uiteindelijk de eerste prijs, een portie bitterballen, in de wacht sleepte, had er zesenvijftig goed beantwoord. De tijd tussen de verschillende quizrondes en de tijd erna werd besteed aan een drankje, een hapje en een praatje. Is er met deze geslaagde tweede pubquiz een traditie geboren? Dat zal volgend jaar blijken.