Laatste dienst in kerkzaal 'De Bron' in Anjum

ANJUM - De kerkdienst, die zondag 14 februari in De Bron in Anjum gehouden zal worden, krijgt een speciaal karakter.  De kerkelijke gemeente gaat namelijk afstand doen van het gebouw en het in handen geven van Stichting Multifunctioneel Centrum Anjum. Deze stichting wordt gedragen door het hele dorp en zal investeren in vernieuwing en onderhoud, zodat er voorzieningen worden gerealiseerd die ten goede komen aan de hele gemeenschap. Als alles volgens plan verloopt zal de overdracht in maart plaatsvinden.

Tijdens de dienst zal speciaal aandacht zijn voor dit memorabele moment. De  vier organisten zullen gezamenlijk de muzikale begeleiding verzorgen. Geschreven herinneringen zullen worden verzameld  evenals kerkelijke gebruiksvoorwerpen, die in een symbolische schatkist worden opgeborgen. Na de verbouwing komt de gemeente als huurder terug in deze zaal, om weer kerkdiensten te kunnen houden. Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van koffie met iets lekkers een beamerpresentatie bij te wonen. Hier zal ook uitleg bij worden gegeven. Beelden en verhalen om herinneringen te doen herleven. Er zullen muzikale verrassingen zijn. Met een drankje kan nog even worden bijgepraat en het volledige gebouw kan dan nog worden bezichtigd. Belangstellenden worden hartelijk welkom geheten. Aanvang dienst: 9.30 uur. Voorganger zal zijn ds. T. Engelsma.