Echtpaar Fokkens 60 jaar getrouwd

KOLLUMERZWAAG -  Diny en Harry Fokkens waren op 9 februari 60 jaar getrouwd. Burgemeester Bilker ging bij het echtpaar langs om ze met dit heugelijke feit te feliciteren. 

Mevrouw Fokkens vertelt: ,,Wij zijn beiden in Amsterdam geboren, maar onze ouders waren geen Amsterdammers. Mijn vader kwam uit Groningen en mijn moeder uit  Overijssel.  Harry's ouders waren Friezen. Ik woonde tot aan ons trouwen in Amsterdam Noord en Harry tot kort voor de oorlog in Amsterdam en later tot ons trouwen in Landsmeer, een dorp naast  Amsterdam Noord." Diny (geboren 21-8-1932) ging na de lagere-  en de huishoudschool werken als naaister op een atelier. Later werkte zij in een brood- en banketwinkel en tenslotte als leerling verpleegster in een psychiatrische inrichting, de Dr. Willem van de Bergstichting in Noordwijk. Tot aan haar trouwen, want in die tijd werkte een getrouwde vrouw niet meer en haar man verdiende als zeeman genoeg. In het huwelijk werden drie kinderen geboren en later volgden nog eens vijf  kleinkinderen. Harry (geboren 25-2-1931) is na de lagere school en de MULO  door gegaan op de Kweekschool  voor Machinisten op de grote vaart, tegenwoordig beter bekend onder de naam 'scheepswerktuigkundigen'. Meneer Fokkens: ,,Vanaf 1949 heb ik ongeveer negen jaar als scheepswerktuigkundige in diverse rangen gevaren bij de Stoomvaart Mij Nederland te Amsterdam. Tijdens een lange reis van veertien maanden leerde ik, door middel van correspondentie, Diny kennen, toen zij nog als verpleegster werkte. Op 9 februari 1956 zijn wij  getrouwd, het was toen heel erg koud.  Er was een grote woningnood, maar gelukkig  konden wij op twee kamers inwonen bij de moeder van Diny, die weduwe was." Harry heeft  nog ca. 2,5 jaar gevaren en is daarna aan de wal gaan werken. Diny Fokkens vervolgt: ,,Wij zijn in 1958 in Eindhoven gaan wonen, want Harry kwam in dienst bij Philips bij de afdeling Technische Bedrijven en werkte hier acht jaar. Eerst in de continue dienst  als wachtchef voor de energievoorziening en later als opzichter bij de nieuwbouw van het nieuwe Natuurkundig Laboratorium van Philips in Waalre. In het begin hebben wij één jaar op kamers gewoond, want ons eerste eigen nieuwe huis werd toen gebouwd." In 1966 keerde het echtpaar terug naar de Randstad, waar Harry was aangesteld als hoofd technische dienst van het Andreas Ziekenhuis in Amsterdam, dat toen nog gebouwd moest worden. Harry Fokkens: ,,Die bouw duurde 3,5 jaar en wij woonden toen in  Vijfhuizen in de Haarlemmermeer in ons tweede nieuwe huis, wat net gebouwd was. Toen het Andreas Ziekenhuis klaar was, werd het oude Hervormde Diaconessen Ziekenhuis  op de Overtoom gesloten. Wij zijn toen dichter bij Amsterdam gaan wonen in Badhoevedorp, toen daar ons derde nieuwe huis  gebouwd was." Harry heeft 25 jaar in het ziekenhuis gewerkt en veel veranderingen en uitbreidingen begeleid. In 1991 ging hij op 60-jarige leeftijd in de VUT en toen verhuisde het gezin naar Hoofddorp, waar inmiddels het vierde huis gereed was. Meer dan veertig jaar heeft het gezin een motorkruiser gehad met de naam 'Waterwolf' en hiermee werden alle wateren van Nederland verkend. Diny: ,,Overal in Nederland hebben wij tijdens de zomers, de vakanties en ook de weekenden met de Waterwolf rondgevaren en natuurlijk ook vaak in Friesland, watersportprovincie bij uitstek. Het gevolg was, dat wij in 2000 in Kollumerzwaag zijn gaan wonen. Eerst een jaar op een huurflatje in  de Pieter Postmastrjitte, omdat ons  vijfde nieuwe huis gebouwd werd op de Sytjemastate  en nog wel een vrijstaand huis met garage en een grote tuin. Dat was voor een westerling iets ongekends! Toen Harry niet meer werkte, waren wij met de Waterwolf maanden onderweg en werden ook de Belgische, Franse en Duitse wateren bevaren. Maar het onderhoud en ook het aan- en ontmeren van de boot werd voor ons, door het ouder worden en lichamelijke gebreken, steeds moeilijker en daarom moest de trouwe Waterwolf in het voorjaar van 2015 verkocht worden naar Frankrijk."