Beleefd protest kleine dorpen

Dokkum - WIERUM - Op uitnodiging van het dorpsbelang Wierum kwamen dinsdagavond een veertiental dorpsbelangen uit Noordoost Friesland bijeen. Doel was de wensen en problemen van de dorpen te inventariseren en de krachten te bundelen om tot een gezamenlijke aanpak te komen bij verschillende zaken.

WIERUM - Op uitnodiging van het dorpsbelang Wierum kwamen dinsdagavond een veertiental dorpsbelangen uit Noordoost Friesland bijeen. Doel was de wensen en problemen van de dorpen te inventariseren en de krachten te bundelen om tot een gezamenlijke aanpak te komen bij verschillende zaken. Voorbeelden van deze wensen en problemen zijn zaken rond wonen en welzijn, ouderenzorg, sport. verkeersveiligheid, openbaar vervoer en scholen. Belangrijke punten zijn ook de bodemdaling bij gaswinning en de verkeersonveilige situatie van de N358 van Ternaard richting Ee. De concrete wensen zijn vaak identiek, men wil de leefbaarheid van vooral de kleinere dorpen bevorderen en het karakter van het dorp behouden. Dokkum en de kerndorpen krijgen van oudsher de meeste (financiële) aandacht, terwijl bij de echt kleine dorpen de resultaten mager zijn. Samenwerken doe je niet alleen, daarom zijn een aantal dorpen begonnen met het maken van een visie op langere termijn, die gedeeld zou kunnen worden met anderen. Volgens voorzitter Jan Prins van dorpsbelang Wierum moet dit de dorpen dichter bij elkaar brengen, men kan dan de concrete wensen ook beter vertalen richting de gemeente Dongeradeel. Een beleefd protest was er voor de wijze waarop de politiek te laat reageerde op de al door B&W besloten sluiting van de stembureaus. Men gaf aan dat het recht om te stemmen weliswaar niet direct werd aangetast, maar dat er wel beperkingen worden opgelegd, omdat de bewoners nu hun stem elders moeten uitbrengen wat de nodige bezwaren geeft.Ook hier deed de politiek weer een poging om de dorpen te overtuigen dat het eigen belang (bezuinigingen) ook het belang van de dorpsbewoners is. De late reactie van de politieke partijen is volgens de dorpsbelangen een gemiste kans. Dankzij de inzet van de dorpen werd men wakker en werden middels een motie de besluiten teruggedraaid. De dorpsbelangen in de kleine dorpen zijn gemotiveerd om stappen te zetten om wensen kenbaar te maken en concrete plannen in te dienen bij de gemeente.