Innovatieve machine en ontdekking kansrijke grondstof

ST - .JACOBIPAROCHIE - Nederland produceert jaarlijks ca. 8 miljoen ton aardappelen. Ongeveer 20% daarvan zijn pootaardappelen. Door de huidige manier van telen ontstaat echter een toenemende zorg over de zogenaamde Erwinia besmetting, een besmetting die zorgt voor verschillende ziekten bij de pootaardappelen met een landelijke schade van miljoenen euro’s per jaar. Reden genoeg voor pootgoedteler Piet Hoekstra uit St.-Jacobiparochie om samen met mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk te zoeken naar een mogelijke oplossing. Resultaat is een innovatieve machine en de ontdekking van een kansrijke grondstof.

Hoekstra: ,,Ziektevrij pootgoed is van groot belang voor onze sector. De Erwinia bacterie is moeilijk te bestrijden aangezien er nog geen effectief middel voor beschikbaar is. De besmetting vindt vooral plaats tijdens de loofvernietiging, de oogst en het sorteren. Vandaar dat ik samen met mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk heb nagedacht over het scheiden van de pootaardappel en het loof, om zo de besmettingsroute te onderbreken.” Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat er een prototype maaimachine is ontwikkeld waarmee het loof van de knol wordt gescheiden en niet langer op het land blijft liggen. Van Dijk: ,,De methode werkt. De Erwinia bacterie krijgt minder kans om in de grond te komen en de aardappelen te besmetten. Wel merken we dat we een grote hoeveelheid loof overhouden waar we ook nog iets mee willen.” Vanuit die gedachte hebben Hoekstra en Van Dijk op verzoek van Greenlincs en de noordelijke provincies, met Drenthe als initiator, samenwerking gezocht met Syncom, IMEnz, BIONDD en Van Hall Larenstein i.s.m. ABC Kroos. Debets BV verzorgde de begeleiding. Centraal stond de vraag naar de verschillende inhoudsstoffen van het loof. Wanneer het loof kan worden opgewaardeerd tot grondstof voor bijvoorbeeld de chemische en/of farmaceutische industrie, dan is het loof ten eerste niet langer een potentiele ziekteverspreider én ten tweede levert het mogelijk geld op. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend en deze zijn veelbelovend. Zo kan het loof worden gebruikt als grondstof voor plastic, biolaminaat en voor de lijm- en coatingindustrie. Maar dat is niet het enige. In aardappelloof zitten verschillende stofjes, die interessant zijn voor de farmaceutische industrie. Denk aan verschillende soorten medicijnen, maar ook als natuurlijke verdelger van plantenziekten, waaronder Erwinia zelf. Verder biedt het loof na bewerking de mogelijkheid om weer terug te worden gebracht op het land, zodat het weer als voeding voor de aardappels geldt. Daarmee is de kringloop van de aardappelteelt rond. Vervolgstap is nu om een grotere pilot te draaien en te bekijken hoe de bevindingen commercieel kunnen worden benut.