Jeugd bouwt aan eigen toekomst in krimpregio Noordoost Friesland

Dokkum - Lifeclass met Sipke Jan Bousema stipt belang aan van eigen kracht en talent

DOKKUM - De Noordoost Friese gemeenten organiseren in samenwerking met Sipke Jan Bousema een jeugdcampagne op donderdag 18 februari. Met behulp van sponsoren krijgen leerlingen van groep 8 een gratis lifeclass met Bousema in theater Sense in Dokkum, genaamd ‘Bouwpower: Bouw je EigenToekomst!’. Het doel is dat kinderen bewust worden gemaakt van hun eigen mogelijkheden en kansen. Dat is van belang, zeker in een krimpregio. Deze status heeft Noordoost Friesland namelijk onlangs gekregen. De leerlingen krijgen voor hun eigen ‘bouwpower’ praktisch ‘gereedschap’ aangereikt. Volgens het bijbehorend lespakket hebben de kinderen op school al een visionbord gemaakt over hun toekomst. ,,Op dizze leeftyd binne bern maklik te beynfloedzjen en dan is it wichtich dat se útgean kinne fan harren eigen krêft. Dat is ek noflik yn oanrin nei it fuortset ûnderwiis, dêr’t harren wrâld noch wer wat grutter wurdt. Boppedat fine de gemeenten it yn ‘e mande mei it ûnderwiis en it bedriuwslibben wichtich dat Noardeast Fryslân in plak is dêr’t talint ûntdutsen en benut wurdt”, aldus wethouder Pytsje de Graaf, die namens de deelnemende gemeenten spreekt. De wethouders Jeugd van alle Friese gemeenten zijn ook uitgenodigd. Tijdens de lifeclass wordt de jeugd meegenomen op een reis over inspiratie, toekomst, moeilijkheden en vooral mogelijkheden. Een bijeenkomst met bijzondere anekdotes, metaforen en visualisaties. Hoe kunnen kinderen hun natuurlijke talent ontdekken? Wat is de kracht van authenticiteit? Wat is er voor nodig om jezelf te zijn en te blijven? Ook in een groep? En wat is er voor nodig om je doelen, wensen en dromen te bereiken. Welk gedrag helpt daar niet bij en wat juist wel? Ook onderwerpen als (cyber)pesten, bewegen en gezond eten komen aan de orde. Er is bovendien een Sociaal plein, waar kinderen vragen kunnen stellen en informatie kunnen halen. Bousema groeide zelf ook op in Noordoost Friesland. Hij had een grote droom, namelijk ‘werken bij de tv’. Met vallen en opstaan heeft hij zijn doelen bereikt en later is zijn werk bekroond met awards. Bousema, die zich nu voornamelijk richt op het produceren van videoproducties en tv-documentaires, gaat met dit educatieve en interactieve programma terug het theater in. ,,Het is voor mij spannend dat weer één van mijn dromen uit gaat komen: kinderen helpen met het ontdekken van hun natuurlijke talent en het realiseren van hun doelen, wensen en dromen. Ik ben blij dat de gemeente mij gevraagd heeft voor deze campagne, en dat ze mij de ruimte hebben gegeven deze wens nu verder te ontwikkelen en uit te bouwen. In Noordoost Friesland lag al een vruchtbare basis voor de ontwikkeling van mijn werk. Nu is dat weer het geval.” Vele organisaties en ondernemers in de regio hebben het initiatief omarmd en dragen op verschillende manieren een steentje bij aan ‘Bouw je Eigen Toekomst’. Een greep uit de ondersteuners: Reseth en BYNT leveren een inhoudelijke bijdrage aan de voorstelling en RTVNOF filmt het event. De Kooyenga Groep is hoofdsponsor en ook de Hema en Albert Heijn zijn aangesloten. Unicef, waar Bousema ambassadeur van is, is aanwezig en heeft een speciale virtual reality ervaring voor de kinderen op het Sociaal plein. Rabobank Noordoost Friesland maakt mogelijk dat dit project ook voor brugklassers in de regio toegankelijk wordt gemaakt. Meer informatie: www.bouwjeeigentoekomst.nl.