Gemeente Kollumerland ontvangt nieuwe inwoners

KOLLUM - Het college en de gemeentesecretaris ontvingen dinsdagavond 16 februari de vijftig nieuwe bewoners van Kollumerland c.a. in het gemeentehuis te Kollum. Deze mensen zijn in 2015 in de gemeente komen wonen. De gemeente wilde graag persoonlijk in contact komen met de nieuwe inwoners en hen informeren over gemeentezaken en de service die men van de gemeente mag en kan verwachten.

Tijdens deze avond vertelde burgemeester Bilker over de gemeente en de toekomstvisie. De wethouders gaven een toelichting op de verschillende beleidsterreinen die ze in portefeuille hebben. Vervolgens werd er een rondleiding gegeven door het gemeentehuis. In de pauze was er gelegenheid te praten met het college van B&W en de gemeentesecretaris (algemeen directeur) Men kon verschillende kaarten en foto’s van de woonomgeving inkijken. Ook kon men schriftelijke vragen indienen. Na de pauze was er gelegenheid mondeling vragen te stellen. Iedereen kreeg aan het einde van de avond een tasje mee met informatie. Foto’s: Sake Beerstra