Burum gaat cultureel in 2018

BURUM - In 2018 is Leeuwarden een heel jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa, samen met Valletta, de hoofdstad van Malta.

Dat betekent dat de activiteiten rond het thema ‘Mienskip’ zich hoofdzakelijk zullen afspelen in Leeuwarden, maar ook andere steden, dorpen en regio's in Friesland worden bij dit evenement betrokken. Boerum probeert in 2018 aan te haken bij ‘grote broer Ljouwert’ door in Burum ook één keer per maand een culturele activiteit te organiseren. Er zullen acties zijn van verenigingen, de kerk en de school. Dat wordt gedaan door het hele jaar door iedere maand iets bijzonders of ludieks op cultureel gebied te doen. Dorpsbelang Burum wordt in 2018 100 jaar en dat feest past dus eveneens mooi in het culturele rijtje. Initiatiefnemers Renze en Ruurdtsje Poortinga en Piet Ozinga hadden in eerdere vergaderingen al een paar leuke ideeën. Er zal bijvoorbeeld een Burumer jaarkalender ontworpen worden, met daarop aangegeven de data wanneer er in Burum iets cultureels te doen is. Op die dagen willen de Burumers een speciale vlag uitsteken, met daarop de dichtregel 'Giest Boerum út, dan kinst better keare'. Dinsdagavond 23 februari was de vierde vergadering in dorpshuis Toutenburg. Iedereen, jong of oud, die ideeën of belangstelling had, was welkom. Er werden ideeën geopperd als een raam-kunstroute door het dorp, een kindertheater, een biljarttoernooi met demonstratie en een fietstocht naar Leeuwarden.