Wisseling in gemeenteraad Dantumadiel

DAMWALD - Vanwege een verhuizing naar Dokkum heeft Nico Zwart (ChristenUnie) dinsdag afscheid genomen van de gemeenteraad van Dantumadiel. Zijn plaats is ingenomen door Alies de Vries-Kooistra, die met het afleggen van de eed officieel is geïnstalleerd.

Burgemeester Sicko Heldoorn memoreerde in zijn korte afscheidswoord blij te zijn geweest met de komst van Nico Zwart, omdat hij als jongste raadslid in 2014 de gemiddelde leeftijd van de raadsleden positief beïnvloedde. ,,Ik hâld derfan om dingen ôf te meitsjen, mar it is even oars rûn”, aldus het scheidend raadslid, dat onlangs in Dokkum na verandering van werkkring een huis aankocht.