Gamedesign op VMBO-GT

Dokkum - ,, Het leukste vak van allemaal"

DOKKUM- ,,Dit is het leukste vak van allemaal", zegt Mees Iedema tijdens de wekelijkse les gamedesign. ,,Dat vind ik ook", zegt Diogo Batalha. ,,Ik speel zelf veel games. Vet leuk om die zelf te maken." Het duo zit in klas 2B. Jongens en meisjes zitten achter de monitoren in het computerlokaal. Aan concentratie en inzet geen gebrek: continu gaan er vingers in de lucht. Docent/student Patrick Scheper holt zich de benen uit het lijf om te helpen. Veel leerlingen helpen elkaar. ,,Als ik jou was zou ik de frictie daar iets hoger zetten, dan stort je veel natuurlijker van het klif af." Scheper glundert. ,,Geweldig. Wat zijn ze enthousiast!" De achttienjarige Dokkumer zat twee jaar geleden zelf nog in de banken van de Mavo aan de Woudweg. Inmiddels is hij tweedejaars aan opleiding gamedesign aan het Friesland College in Leeuwarden. Hoe voelt het om nu zelf voor de klas te staan? ,,Best gek. Ik heb gemerkt dat docenten best wel een pittige taak hebben. Kennis doorgeven is niet gemakkelijk." Scheper is een van de vele oud-leerlingen die nog wel eens komen buurten op hun oude school. Tijdens zo’n bezoekje liep hij vorig jaar teamleider en ICT-expert Eddy Meerman tegen het lijf. Het leidde tot een experiment met wekelijks twee uur les in het maken van games. De resultaten zijn veelbelovend. De leerlingen zijn stuk voor stuk uiterst gemotiveerd en gedreven. Het ziet er dan ook naar uit dat gamedesign een vast onderdeel op het lesrooster gaat worden. Daarmee bied Dockinga VMBO-GT met de al jaren bestaande schakelklas Mavo-Havo een nieuw vak naast de ook al nieuwe sportklas, waar eveneens veel belangstelling voor is. Scheper: ,,Vergis je niet. Gamedesign is veel meer dan alleen maar een spel. Met het computerprogramma Construct2 leren ze de tweedeklassers spelenderwijs programmeren. Je hebt het over een vak dat net zo belangrijk gaat worden als Nederlands of rekenen. Programmeren gaat net als gamedesign belangrijk worden. Veel hogere opleidingen maken er al gebruik gemaakt. Chirurgen, maar ook piloten, gebruiken bijvoorbeeld games om hun vaardigheden op peil te houden en te verbeteren." Scheper ziet een prima toekomst voor zich als gamedesigner. Wel lijkt er momenteel in Nederland een overschot te zijn aan ontwerper. In het buitenland zijn echter mogelijkheden te over. Volgend jaar gaat Scheper dan ook in het buitenland op stage. Hij is blij op zijn oude school workshops te geven. ,,Maar het is natuurlijk een begin. Dit vak is compleet nieuw. Rekenen en Nederlands kennen ze , daar zijn ze op de basisschool al mee begonnen. Een toekomstgerichte school als Dockinga VMBO-GT draagt haar steentje bij door vakken van de toekomst aan te bieden. De banenmarkt verandert elk jaar, leerlingen worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan. Een school moet aan de gang met digitale geletterdheid. Je schiet tekort als je alleen maar vakken blijft aanbieden die al twintig jaar niet zijn veranderd." Teamleider Eddy Meerman: ,,Precies. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk op hun toekomst voorbereiden. Zij krijgen te maken met banen, die nu nog niet bestaan. De workshops gamedesign die we volgend jaar aanbieden helpen daarbij. Je kunt er veel creativiteit in kwijt en het stimuleert probleemoplossend vermogen, dat hebben onze leerlingen straks nodig." Mees Iedema en Diogo Batalha zijn er blij mee. Ze hebben zin aan de wekelijkse lessen en willen later iets met games en computers gaan doen. ,,Het is geweldig dat je op deze Mavo daarvoor al een basis kunt leggen!"