Drijvende hooiberg attractie Bûtenfjildroute

RYPTSJERK - Een drijvende overkapte hooiberg in minivorm met daarin vier gevlochten eendenkorven is zaterdagmiddag in Ryptsjerk officieel te water gelaten.

Het kunstwerk in de Ryptsjerksterfeart vormt een opmaat voor de Bûtenfjildroute. In dit kader zal de brug in de dorpskom binnen afzienbare tijd worden verhoogd. Voor een bankje bij de brug en voor het kunstwerk is vanuit het Iepen Mienskipfûns € 2.275 ter beschikking gesteld. Met het kunstwerk naar ontwerp van Harry van der Zee speelt de enige eendenvereniging ter wereld ‘De Doarpsein’ uit Ryptsjerk zich opnieuw in de kaart. De organisatie, die officieel op 15 februari 1937 is opgericht, staat nog aldoor ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ze beijvert zich voor het winters voederen van dorpseenden en in dit verband ook voor het ijsvrij houden van beperkte gebieden waarin deze vertoeven. Uniek in de opzet van de vereniging is dat de contributie al decennialang op bijna gelijke hoogte blijft: een kwartje vanaf het oprichtingsjaar tot begin deze eeuw. Na de introductie van de euro betaalt elk lid jaarlijks vijftien eurocenten die eens per jaar persoonlijk worden afgehaald. Nagenoeg alle dorpsinwoners zijn bij de vereniging aangesloten. Het unieke karakter wordt nog eens onderstreept door de uitgave van een eigen jubileumboek bij het 75-jarig bestaan. Dorpsgenoot Jouke Vlieger schreef hiervoor ‘In beskerme bastert’ met als koptitel ‘Anas Platyrhynchos’. Trouw aan de traditie wordt de ledenvergadering vergezeld van het zogeheten prijsspreken of priissprekken. Degene die drie minuten lang op een aansprekende wijze het publiek weet te vermaken met een verhaal rond één woord, dat hij pas vlak voor de wedstrijd krijgt aangereikt, wint de hoofdprijs. Het improvisatietalent wordt zo aangewakkerd. De dorpsbewoner, die als eerste in het nieuwe seizoen een eende-ei in een korf vindt, ontvangt een doosje kippeneieren als beloning van het verenigingsbestuur. De dorpseend komt ook voor in de dorpsvlag van Ryptsjerk en in de benaming van het dorpshuis: ‘De Einekoer’. Daarnaast prijkt in het dorp zelfs een verkeersbord met de stille hint eenden met kuikentjes bij het oversteken van de weg voorrang te verlenen.