Zondagavondzang in Oosterkerk Kollum

KOLLUM - De maandelijkse zondagavondzang in de Oosterkerk te Kollum kon afgelopen zondag 28 februari op veel belangstelling rekenen. Aan deze avond werd medewerking verleend door het Christelijke Mannenkoor Stadskanaal, dat onder leiding staat van dirigent Johan Pots. Koor en samenzang wordt begeleid door de organist Harry Hamer.

Het Chr. Mannenkoor Stadskanaal is op 21 oktober 1938 opgericht en heeft sindsdien het streven om door middel van de zang het Evangelie van Christus uit te dragen. 'Laat ons de Heer lofzingen' is de grootste opdracht van het koor. Het koor staat onder leiding van Johan W. Pots. Een bezielend dirigent, die het koor mede tot een hoog niveau heeft mogen brengen. Het koor is in Stadskanaal en verre omgeving bekend door haar prachtige zang en muziek en is landelijk bekend door haar medewerking aan diverse radio- en televisieprogramma’s. Het ledental van het koor bedraagt ongeveer 75. Het koor verleent vaak medewerking aan kerkdiensten en bijzondere diensten in de Noordelijke provincies. Foto’s: Sake Beerstra