Presentatie promotiebord Popkoor Akkoord

SURHUIZUM - Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 25 februari presenteerde het bestuur van Popkoor Akkoord het promotiebord met logo en contactinformatie. Dit promotiebord zal voortaan tijdens ieder optreden van het koor, dat onder de bezielende leiding van Sietske Smid staat, worden gebruikt.

Het logo drukt de liefde voor zingen en muziek van de koorleden uit. Ook wordt op het promotiebord de weg gewezen naar verdere informatie. Door op internet te googelen op de woorden 'Akkoord' en 'Surhuizum' vindt de geïnteresseerde veel informatie over het koor. Meer informatie over Popkoor Akkoord is te vinden op de website www.koor-akkoord.nl. Op de foto toont aftredend voorzitter Karin Broekens enthousiast en met trots het zojuist onthulde promotiebord. Zij wordt geflankeerd door bestuursleden v.l.n.r.  Andries Poelman, Marijke Kooistra, Arend Walda en Albert de Haan .