Vogelwacht Dokkum e.o. benoemd twee ereleden

DOKKUM - De algemene ledenvergadering van Vogelwacht Dokkum e.o. heeft tijdens haar algemene ledenvergadering twee van haar leden benoemd tot erelid vanwege bijzondere verdiensten. Deze leden, de heren Ype de Jong en Gerard Kamstra, hebben in de 50 jaar dat de Vogelwacht bestaat zich tientallen jaren met bijzondere liefde voor de natuur rond en in de stad ingezet voor de vogels.

Ook hebben zij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als bestuurslid. De Jong heeft in deze 50 jaar zich 47 jaar als bestuurslid ingezet en heeft de voorzittershamer tijdens de vergadering overgedragen aan Bert Elderhuis. Hoewel de Jong stopt met het voorzitterschap is hij niet verloren voor de wacht. Hij zal in Dokkum nog vaak te zien zijn met fiets en kar, met daarin nestkastjes en onderdelen voor reparatie van nestkastjes. Ieder jaar maakt hij zo een aantal malen de ronde om de 250 nestkastjes die hij beheert in goede staat te houden. Ook zal hij de eendenkorven en de wintervoedering voor zijn rekening blijven nemen. Kamstra heeft zich meer dan 25 jaar ingezet als nazorgcoördinator. In deze hoedanigheid heeft hij het weidevogelbeheer en legselbescherming voor de vogelwacht gecoördineerd, en een uitgebreide administratie bijgehouden die door de BFVW beschikbaar is gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Kamstra heeft jarenlang leiding gegeven aan de jeugd vogelwacht. Hij heeft heel wat jonge Dokkumers de liefde voor de natuur bijgebracht. Kamstra gaat door met het werk voor de vogels. Hij ringt al jaren samen met zijn vrouw kieviten en scholeksters voor wetenschappelijk onderzoek en zal dit blijven doen. Beide ereleden zullen vanwege hun grote kennis van de vogelwereld, het bestuur blijven adviseren. Op de ledenvergadering is besloten om als vogelwacht door te gaan met het beschermen van de nesten van weidevogels. Hoewel er geen eieren meer geraapt mogen worden, werd er besloten om met dit belangrijke werk door te gaan. Ook laat de vogelwacht de nazorgers, de vaak zeer gemotiveerde boeren, niet in de steek bij de bescherming van de nesten tijdens het landwerk. Na het officiële gedeelte van de vergadering was het nog even nagenieten, met een natuurfoto-presentatie van onze website fotograaf Janny Kamstra. Daarna besloot de nieuwe voorzitter de vergadering.