Biljartclub De Trye Wâlden speelt toernooi op basis van moyenne

WALTERSWALD - Het was al de 21ste keer dat Biljartclub De Trye Wâlden uit Wâlterswâld het jaarlijkse biljarttoernooi organiseerde, zaterdag 5 maart, en de eerste keer in de geschiedenis van het toernooi dat er werd gespeeld op basis van moyenne.

Spelen op moyenne houdt in, dat iedereen speelt op basis van het eigen gemiddelde, waardoor iedereen eenzelfde kans heeft om te winnen. Om 09.00 uur werden de eerste drie partijen opgestart, in de discipline Libre. Na de eerste ronde werden de eerste drie plekken  – op basis van handicap -  ingenomen door Jan Boskma, Dick Koning en Meine Veld. Meteen daarna werd de tweede ronde opgestart, in de discipline Bandstoten. Ook deze ronde werd in ruim drie uur tijd afgewerkt en werd gewonnen door Jappie van der Meulen, met als tweede Piet Kramer en als derde Rintje Raap. De derde ronde werd weer gespeeld in de discipline Driebanden.  Aan het aantal punten dat daarin werd gescoord was duidelijk te zien dat dit de moeilijkste discipline is.  Deze ronde werd er het best gepresteerd door achtereenvolgens  Jan Boskma, Sake Dijkstra, Eelke Wielstra en Lammert van der Zwaag. Toen de totaalscores van de drie disciplines werden opgeteld, bleek Jan Boskma als eerste te zijn geëindigd, gevolgd door Piet Kramer en Sake Dijkstra. Om ongeveer 18.30 uur kon de voorzitter overgaan op de verloting, waarmee mooie prijzen te winnen waren, en kon de wedstrijdleiding de uitslag van het toernooi bekendmaken. In elke discipline was een prijs voor de hoogste serie, dat houdt in het aantal punten dat in één beurt wordt gemaakt. Bij ‘Libre’ was deze prijs voor  Aant van der Veer met achttien punten, bij ‘Bandstoten’ werd deze prijs gedeeld door Anne Dantuma en Eelke Wielstra met elk negen punten en bij het ‘Driebanden’ was Tjeerd Terpstra de winnaar met vijf punten. De eerste tien plekken in het toernooi waren voor: 1) Jan Boskma, met 160,5 punten 2) Piet Kramer, met 156,9 punten 3) Sake Dijkstra, met 149 punten 4) Henk Gulmans, met 43,6 punten 5) Rintje Raap, met 143,2 punten 6) Jappie v/d Meulen, met 140,4 punten 7) Riemer Postma, met 132,6 punten 8) Freerk Hoekstra, met 130,3 punten 9) Tjeerd Terpstra, met 125,2 punten 10) Eelke Wielsta, met 124 punten. Nadat de prijzen waren verdeeld en het toernooi afgerond, waren er over het algemeen positieve reacties te horen op het nieuwe systeem van tellen. Daarom is besloten om ook de volgende editie op basis van handicap te gaan spelen. Het volgende jaarlijkse biljarttoernooi zal plaatsvinden op zaterdag 4 maart 2017.