’t Kompas herdenkt scheepsramp 6 maart 1883

PAESENS - De kinderen van c.b.s. ’t Kompas uit Paesens herdachten de scheepsramp van 6 maart 1883. Eén van de kinderen, Tjerk Andries, las een gedicht voor uit de bundel ’De Zee’, dat is samengesteld ter gelegenheid van het 125 jarige herdenkingsjaar van de ramp. Twee kinderen uit  groep 8, Patricia en Alwin, legden een boeket bloemen bij het herdenkingsmonument.

Uit het gesprek met de kinderen bij het monument werden onder andere de volgende opmerkingen opgetekend: ,,Een gebeurtenis die zo erg is, dat je er bijna geen voorstelling van kan maken" en ,,Honderdnegen vissers, dorpsgenoten, pake’s, vaders en zoons, die het leven lieten in de zee die geeft en neemt." Ter vergelijking: er zitten nu 45 kinderen uit Paesens-Moddergat en Wierum op school. Het maakte diepe indruk op de leerlingen toen ze bedachten dat een ramp als deze ieder gezin in een dorp direct of indirect treft. Drie kinderen weten dat hun families door deze ramp zijn getroffen en kennen de verhalen die daarover in de familiekring worden verteld. Door de jaren heen is en blijft de school betrokken bij het wel en wee van de bevolking. In die tijd, 1883, was het hoofdmeester dhr. Suringbroek, die zich inzette voor de weduwen en bemiddelde voor hen bij het plaatselijke comité van het Rampenfonds. Een verbondenheid die tot op heden jaarlijks op 6 maart wordt onderstreept met een herdenking bij het monument op de dijk.