Archief familie Beintema (Westergeest) naar gemeentehuis

KOLLUM - Op 8 maart 2016 vond in het gemeentehuis in Kollum de ondertekening van een overeenkomst plaats. Het betrof de schenking van het archief van de familie Beintema, afkomstig van Westergeest,  aan de gemeente Kollumerland c.a. door mevrouw A. Beintema –  Dubbeldam uit Doorn. Hiermee is dit familiearchief officieel overgedragen aan de gemeente.

Mevrouw Beintema – Dubbeldam heeft vorig jaar, door tussenkomst van historicus Oebele Vries uit Westergeest en in overleg met de gemeente besloten om het archief van de familie van haar overleden man aan het gemeentearchief te schenken. Bij de Beintema’s gaat het om een vooraanstaande boerenfamilie, afkomstig van het Beintemahûs onder Westergeest. Leden van de familie Beintema hebben nog tot 1918 in buurschap Beintemahûs gewoond. Het archief bevat o.a. koopakten en koopbrieven, (huur)contracten, brieven, genealogische gegevens en kaarten van grondbezit in Westergeest. De verzameling bevat documenten over de periode van begin 1700 tot in de 20e eeuw. Het archief wordt na de overdracht geïnventariseerd en in zuurvrije materialen verpakt. Daarna wordt het overzicht van het archief gepubliceerd op www.friesarchiefnet.nl. Het archief wordt openbaar en is dan voor iedereen kosteloos in te zien. De gemeente bezit een uitgebreid archief met historische informatie. Het grootste deel hiervan, van 1558 – 1979, is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het archiefblok over de periode 1980 tot 1995 wordt momenteel geïnventariseerd en wordt nog dit jaar overgebracht en daarmee toegankelijk. Particuliere archieven kunnen een goede aanvulling zijn voor het gemeentearchief en daarmee een bredere kijk geven op het beeld van de maatschappij. Op grond van beleidsregels kunnen archieven van derden in het gemeentearchief worden opgenomen. Dit betekent dat de gemeente de archiefzorg kan overnemen wanneer archieven van particulieren verloren dreigen te gaan op het moment dat de eigenaar hier niet meer voor kan zorgen. Het gaat dan om archieven die een aanvulling zijn voor het gemeentearchief, een cultuur-historische waarde hebben en vallen binnen het werkingsgebied van de gemeente. Dit houdt in dat archieven van lokaal belang naar de gemeenten gaan. Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website www.kollumerland.nl In het gemeentearchief zijn al verschillende particuliere archieven opgenomen, zoals o.a. - Gymnastiekvereniging “Vlugheid en Kracht” te Kollum 1886-1960 - Vereniging Plaatselijk Belang Kollum 1905-2006 - N.V. Park Oostenstein te Kollum 1929-1959 Een compleet overzicht van het archief van de gemeente en de particuliere archieven zijn te vinden op www.friesarchiefnet.nl.