Hallum zet de schouders onder dorpsvisie

HALLUM - Veel ideeën vanuit de Dorpsvisie zijn het afgelopen jaar opgepakt door enthousiaste Hallumers, bleek tijdens de jaarvergadering van Doarpsbelang Hallum e.o. Ideeën zijn initiatieven geworden en initiatieven zijn verder uitgewerkt tot plannen. Er is gekeken naar haalbaarheid, commitment en samenwerking. Tijd voor de volgende stap en daar hebben zijn alle Hallumers bij nodig.

Bruisend Hart is nu zo ver dat onderdelen concreet uitgewerkt kunnen worden. Hiervoor worden nog Hallumers gezocht die mee willen denken en doen op het gebied van Wonen, Recreatie & Toerisme en Duurzaamheid. Opgeven bij interesse kan via bruisendharthallum@gmail.com. Het plan Bruisend Hart richt zich specifiek op de leefbaarheid van Hallum en omstreken, waarin duurzaamheid, onderlinge verbinding en samenwerking vervlochten is. In deze nieuwe constructie hebben de voetbal-, kaatsvereniging, het zwembadbestuur en de beheerstichting MFC It Trefpunt de handen ineen geslagen. Op deze manier kunnen de voorzieningen in Hallum en omgeving versterkt en behouden worden voor de toekomst. In het plan staat een centrale ontmoetingsplaats, een gezamenlijke kantine en een nieuwe multi-inzetbare kleed accommodatie achter het dorpshuis. Er zal een herindeling plaatsvinden van de voetbalvelden en het zwembad wordt gerenoveerd. Ook Terpen- en Wierdenland biedt veel mogelijkheden voor Hallum. Hallum is één van de zes dorpen in Noord-Nederland die mee mag doen aan het project Terpen- en Wierdenland. De bewoners van Hallum spelen een belangrijke rol in het project. Niet alleen krijgen bewoners de kans om samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen het verhaal van Hallum te onderzoeken, ook worden er vanaf april workshops georganiseerd. Tijdens de workshops wordt gekeken hoe de informatie uit het onderzoek zichtbaar gemaakt kan worden in Hallum maar ook hoe karakteristieke elementen en structuren duurzaam hersteld, beheerd of ontwikkeld kunnen worden. Het onderzoek en de workshops resulteren in een reeks maatregelen, die in een plan van aanpak worden beschreven en uiteindelijk ook worden uitgevoerd. Op 1 april wordt hiervoor het tijdelijk projectkantoor geopend in de oude bibliotheek. Iedereen is daar elke woensdag van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.terpenenwierdenland.nl