Opus 3 brengt muziek in de klas

Dokkum - Lions en Rotary Dokkum steunen Opus 3, centrum voor muziek in Noordoost Friesland.

 

DOKKUM - In het najaar van 2015 organiseerden de gezamenlijke Lions en Rotary Clubs van Dokkum een benefietconcert m.m.v. het Frysk Jeugdorkest. Het concert werd gehouden in de sfeervolle Bonifatiuskapel in Dokkum. De opbrengst van deze avond was bestemd voor Opus 3, het centrum voor muziek in Noordoost Friesland. Door deze steun is Opus 3 in staat gesteld twee basissets met instrumenten aan te schaffen die gebruikt zullen worden op diverse basisscholen in de regio. Op deze basisscholen wordt een start gemaakt met de ‘doorgaande leerlijn muziek’, waarbij alle kinderen, van groep 1 tot en met groep 8, in aanraking zullen komen met gestructureerd muziekonderwijs. Op dinsdagmiddag 8 maart om 13.15 uur vond op CBS Eben Haëzer in Dokkum de officiële overdracht van de instrumenten plaats. De Eben Haëzer is één van de scholen waarop dit cursusjaar gestart is met de ‘doorlopende leerlijn muziek’. Een afvaardiging van de Lions en Rotary was aanwezig om de instrumenten tijdens een muziekles van groep 7 en 8 aan directeur Kees Dekker van Opus 3 over te dragen. De kinderen zijn al druk aan het oefenen geweest op de nieuwe instrumenten om er een mooie show van te kunnen maken.