Nog veel onduidelijk over voorscholen Dongeradeel

DOKKUM - Er is nog veel onduidelijkheid over de voorscholen in de gemeente Dongeradeel, die de huidige peuterspeelzalen moeten gaan vervangen. Dat bleek donderdagavond na een presentatie in de raadscommissie ‘Middels en Mienskip’ in de gemeente Dongeradeel.

Sinds 1 januari van dit jaar is het bestuur van de stichting Peuterspeelzalen Dongeradeel ontbonden en is er een interim-bestuurder aangesteld. De peuterspeelzalen vallen vanaf 1 januari 2018 onder de kinderopvang. Dongeradeel wil echter veel eerder een oplossing hebben. Hoe die er precies uitziet werd donderdag niet duidelijk. Personeel verkeert al langer in onzekerheid. De gemeente heeft 1 augustus als streefdatum om de stichting voorscholen Dongeradeel opgericht te hebben. Vanuit die stichting wil de gemeente dan sturing aan de verschillende voorscholen geven. ,,Wat we willen is dat er draagvlak ontstaat”, zei Hannah van der Veen donderdagavond over de nieuwe situatie. Tegelijkertijd kon ze veel vragen nog niet beantwoorden. ,,Het klopt dat we nu een fase hebben dat er nog niet veel duidelijk is”, zei ze. De gemeente overwoog eerst om een aanbesteding voor te bereiden, maar dat is inmiddels van de baan. Een van de verschillen in de nieuwe situatie is dat er in plaats van één betaalde kracht en een stagiaire/vrijwilliger op een groep van zestien kinderen, straks twee leidsters moeten zijn. Die kunnen worden betaald omdat ouders kinderopvangtoeslag aan kunnen vragen en de gemeente de personeelskosten niet meer hoeft te betalen.