CDA Achtkarspelen in actie op het Koepelplein in Gerkesklooster-Stroobos

GERKESKLOOSTER-STROOBOS - Afgelopen weekend stond Nederland in het teken van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van het land. Vorig jaar was CDA Achtkarspelen te gast in de Spitkeet in Harkema om de huisjes schoon te maken. Dit jaar is gekozen voor het schoonmaken en het onkruidvrij maken van het Koepelplein in Gerkesklooster-Stroobos.

Het Oranje Fonds organiseerde op 11 en 12 maart 2016 samen met duizenden organisaties in het land Nldoet. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen tien jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen. Het Koepelplein in Gerkesklooster-Stroobos is het plein waar dorpsactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Zo was er regelmatig Koepelkerst in samenwerking met het plaatselijke muziekkorps en samenkomsten tijdens Oud en Nieuw. Plaatselijk Belang zou graag zien dat de Koepel nog veel meer gebruikt gaat worden. Het CDA staat voor leefbaarheid in de dorpen en juist dit soort centrale dorpspleinen zijn daarin belangrijk. Naast het CDA was ook plaatselijk belang Gerkesklooster-Stroobos aanwezig om te helpen waardoor het plein met vele handen snel schoongemaakt was. Daarnaast zijn ook actuele thema’s zoals leefbaarheid in het dorp en de leegstand besproken. Iets wat niet alleen speelt in Gerkesklooster-Stroobos, maar in meerdere dorpen in Achtkarspelen. Als politieke partij is het ook belangrijk dat je je hierover goed laat informeren. Concluderend kon worden gesproken over een zeer nuttige ochtend waarbij de politiek het niet alleen liet bij woorden maar ook bij daden door de handen uit de mouwen te steken. De ochtend werd afgesloten met een heerlijke zelfbereide lunch bij de familie la Roi in Gerkesklooster. Foto v.l.n.r: Auke Attema, Dineke Vaatstra, Nico Bos, Jouke Spoelstra, Neely-Anna van der Wal, Meindert Talma, Romke van der Wal, Wietske Poelman, Bareld Storm en Lydeke Zandbergen Foto: Jens la Roi