Kinderen Blije kunnen bijna niet wachten

BLIJE - In het kader van NLdoet zetten vrijwilligers zich zaterdag in Blije in, om de laatste hand te leggen aan de inrichting van de vernieuwde speeltuin in het centrum van het dorp. De kinderen uit Blije konden bíjna niet wachten.

Nog voordat vrijwilligers de laatste schroeven in de grote staanders hadden gedraaid, zaten de eerste jonge dorpsgenoten al op de nieuwe schommels. In de opnieuw ingerichte speeltuin wordt vooral veel natuurlijk materiaal gebruikt. Dit alles is een onderdeel van het plaatselijk project Romte foar Blije, met daarin ook veel aandacht voor openbaar groen. Vrijwilligers zetten zich zaterdag in voor het snoeien van dat groen en het opruimen van zwerfvuil. Foto: Bram Buruma