It Fryske Gea betrekt omwonenden bij beheer Peazemerlannen

PAESENS-MODDERGAT - Aan de rand van de zeedijk bij Paesens en Moddergat ligt de Peazemerlannen. Dit buitendijks gelegen natuurgebied is een onderdeel van het Werelderfgoed Waddenzee en een bijzonder overgangsgebied tussen de zeedijk en de slikvelden van de Waddenzee. Omdat natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea naast beheerder sinds eind vorig jaar ook eigenaar is, nodigde zij inwoners van Paesens en Moddergat op zaterdag 12 maart uit voor een speciale informatiebijeenkomst.

Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, legde uit dat zijn vereniging er erg trots op is dat ze de Peazemerlannen in eigendom heeft gekregen. “Om de natuur ook op de langere duur veilig te kunnen stellen, is het in eigendom hebben van het buitendijkse gebied wel het mooiste. Door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernard Cultuurfonds werd het eind vorig jaar mogelijk om het gebied aan te kopen van Wetterskip Fryslân. Door de aankoop blijft het voor wadvogels als tureluur, groenpootruiter en bontbekplevier veilig en kunnen bezoekers blijven genieten van de weidsheid van het gebied.” De speciale informatiebijeenkomst was georganiseerd om te kunnen vertellen over de werkwijze van It Fryske Gea en kort enkele projecten uit de omgeving toe te lichten. Zo is er een samenwerking met het Garnalenfabriekje opgestart en zijn er ideeën om daar excursies te laten starten. Daarnaast is het de bedoeling om de natuur een impuls te geven. De kwelder verruigt met zeekweek. Om wadvogels meer ruimte te geven is het belangrijk de Peazemerlannen te laten begrazen. Omwonenden reageerden enthousiast op de eerste ideeën en er ontstond een boeiende uitwisseling van ervaringen, kennis en informatie. Chris Bakker, hoofd natuurkwaliteit van It Fryske Gea, gaf aan de geopperde wensen graag mee te nemen en haalbare ideeën waar mogelijk te verwerken in de toekomstplannen. Ook wilde It Fryske Gea met de omwonenden van gedachten wisselen over mogelijke ideeën voor het natuurgebied in de toekomst. De ruim twintig aanwezigen maakten daar graag gebruik van en gaven hun wensen door op het gebied van recreatie, cultuurhistorie en natuur. Duidelijk werd dat omwonenden een sterke binding met het natuurgebied hebben en gehecht zijn aan enkele objecten met een link naar het verleden. It Fryske Gea zal daarom proberen onder andere de palenrij, de schapenwasplaats, de locatie van de voormalige jister en het oude sportveld een plek te geven in de toekomstplannen. De bijeenkomst werd afgesloten met een bezoek aan de Peazemerlannen. De laarzen aan, de voorjaarszon scheen, een weidse kwelder, water en natuurlijk diverse vogels. De natuur nodigde als het ware uit om een wandeling te maken. Het werd de afsluiting van een boeiende bijeenkomst over een mooi stukje buitendijks gebied.