Wonen en recreëren in natuurgebied Geastmer Mar

DOKKUM - De eigenaar van natuurgebied Geastmer Mar wil met behoud van de ecologische waarden in dit gebied recreatief gebruik mogelijk maken en zes woningen realiseren. Vorig jaar presenteerde hij zijn ideeën aan de gemeenteraad, nu wordt de haalbaarheid verder onderzocht.

De eigenaar wil zes luxe koopwoningen realiseren in het natuurgebied. De rest van het gebied wordt dan aan de gemeente overgedragen. De gemeente is van plan van het gebied een openbaar gebied te maken, waardoor het ook recreatief kan worden gebruikt. Daarnaast heeft de gemeente plannen om een haven voor de recreatievaart te realiseren en een stukje van It Nije Bolwurk. Bovendien kunnen er in de Trije Terpen vijf extra kavels aan bevaarbaar worden water aangelegd. Door nieuwe aanplant, afsluiting van het gebied in een bepaalde periode gedurende het jaar en een natuurbestemming voor de Geastmer Mar kunnen schadelijke gevolgen van de woningbouw gecompenseerd worden. Het plan sluit aan bij de overige projecten die vorig jaar aan de Westkant van Dokkum zijn gerealiseerd. Zo is hier de verbindingsvaart, Alde Sylsried, met een trailerhelling gerealiseerd, een brug over de Birdaarderstraatweg en zijn er diverse ligplaatsen in de Wâldfeart gecreëerd. Deze ligplaatsen zijn inmiddels bijna allemaal verhuurd. De eigenaar streeft ernaar om voor de zomer het haalbaarheidsonderzoek af te ronden. Hierbij wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn maar ook waar de beperkingen liggen. Wanneer de resultaten positief zijn kan de formele bestemmingsplanprocedure worden gestart.