Eerste kievitsei Tytsjerksteradiel gevonden door Wilco van der Zwaag

RYPTSJERK - Wilco van der Zwaag uit Ryptsjerk heeft het eerste kievitsei gevonden van Tytsjerksteradiel. Hij vond het kievitsei op 16 maart om 17.00 uur uur in een stuk grasland aan de Binnendyk in Ryptsjerk. Het ei is ter plekke gelotterd door een waarnemer van de Bond van Friese Vogelwachten en goedgekeurd.

Locoburgemeester Doeke Fokkema ontving Wilco van der Zwaag op vrijdag 18 maart om 9.00 uur in de burgemeesterskamer in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel. Wilco kreeg een oorkonde en een attentie.