Thús Wonen en De Bewonersraad ondertekenen vernieuwd Herstructureringsprotocol

DOKKUM - Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland en woningcorporatie Thús Wonen uit Dokkum ondertekenden op 17 maart gezamenlijk het vernieuwde Herstructureringsprotocol en Sociaal Pakket voor huurders van wie de huurwoning wordt gesloopt. De aanleiding voor de vernieuwde afspraken zijn de recente ervaringen met de wijkvernieuwing van de Hoedemakerspolder in Dokkum. In goed overleg zijn daar de gedeelde ervaringen omgezet in vernieuwde afspraken.

Het doel van de vernieuwde afspraken is het overlegproces tussen de corporatie, de huurdersvereniging en de huurder in het kader van sloop, sloop/nieuwbouw of renovatie zo goed mogelijk te laten verlopen, zonder daarbij de individuele situatie van huurders uit het oog te verliezen. Het is in feite een stappenplan voor overleg met huurders bij vernieuwing van een wijk. Het vernieuwde Herstructureringsprotocol maakt het mogelijk om, in goed overleg met De Bewonersraad, gemakkelijker in te kunnen spelen op wensen en voorkeuren uit een wijk. In de Hoedemakerspolder bleek bijvoorbeeld, dat maar een minderheid van de huurders terugverhuist naar de vervangende nieuwbouw. De bewoners die niet terug willen gaven aan geen belang te hebben in de inspraak op de nieuwbouwplannen en wilden graag eerder verhuizen. Daarom is in het Herstructureringsprotocol de mogelijkheid opgenomen dat de regelingen uit het Sociaal Pakket al van kracht kunnen worden als de plannen voor de vervangende nieuwbouw nog niet definitief zijn. Uiteraard na instemming van minimaal 70% van de huurders, én met behoud van invloed op de plannen voor huurders die wel terug willen keren. Ook het Sociaal Pakket is aangepast. Hiermee worden zaken geregeld als de tegemoetkoming in de verhuiskosten, voorrang bij herhuisvesting en huurgewenning. In het vernieuwde Sociaal Pakket is onder andere de ingewikkelde huurlastengewenning bij terugkeer naar nieuwbouw vereenvoudigd en uitgebreid. De nieuwe huurgewenningsregeling voorziet erin dat huurders in vijf jaar kunnen wennen aan hun nieuwe, vaak hogere huurprijs. Deze huurgewenning geldt niet meer alleen voor de vervangende nieuwbouwwoningen in het herstructureringsgebied, maar voor alle vervangende huurwoningen van Thús Wonen. De Bewonersraad en Thús Wonen zijn blij met de goede onderlinge samenwerking bij herstructurering en wijkvernieuwing. Door het ondertekenen van de vernieuwde afspraken geven beide organisaties het belang aan van een goed overlegproces, invloed van huurders en een goede begeleiding van bewoners naar vervangende woonruimte.