'Dag en nacht spoedzorg in de Sionsberg van levensbelang voor regio'

DOKKUM - Actiegroep Red De Sionsberg heeft tijdens de commissievergadering van de gemeente Dongeradeel van 17 maart de raadsleden, burgemeester en wethouders opgeroepen om werk te maken van de terugkeer van spoedzorg, 24 uur per dag, zeven dagen in de week, in de Sionsberg. De actiegroep is positief over het feit dat er nu geïnvesteerd wordt in de Sionsberg en dat het zorgaanbod zich uitbreidt, echter, zij vindt ook dat de genoemde spoedzorg  beslist de prioriteit moet zijn.

In een presentatie voor B&W en de raadsleden van Dongeradeel toonde de actiegroep aan dat de 24/7 spoedzorg in Noordoost Friesland ver onder de maat is. In diverse gezaghebbende rapporten wordt dit ook aangetoond. De reistijd ligt boven de door de minister ingestelde norm van 45 minuten. Vooral patiënten met een herseninfarct of hartfalen lopen groot risico. De actiegroep stelt voor dat gemeenten in overleg gaan met de  betrokken instanties, waaronder zorgverzekeraar De Friesland-Achmea. Er is een goede kans dat er subsidiemogelijkheden zijn voor spoedzorg voor de krimpregio, waardoor deze spoedzorg beter te financieren is. De actiegroep is bovendien van mening, dat veel meer van de door de inwoners betaalde premie aan zorg door De Friesland ingekocht moet worden bij de Sionsberg. Er wordt veel meer aan premie betaald dan dat er aan zorg wordt ingekocht in deze regio. Ook zijn er bij MCL en Nij Smellinghe lange wachttijden, bij Sionsberg kun je vlot geholpen worden. De actiegroep vindt dat de 24/7 spoedzorg er sowieso komen, linksom of rechtsom, en hoopt van harte dat iedereen de handschoen oppakt om ervoor te zorgen dat spoedzorg in de Sionsberg goed geregeld wordt.