Kunstobject Hendrik Bulthuis Akwadukt geïnspireerd op BM-er

BURGUM - Vanuit het project De Centrale As is een budget beschikbaar voor kunst. Eén van de onderdelen waaraan dit geld wordt besteed, is een kunstwerk dat bij het Hendrik Bulthuis Akwadukt komt te staan. Kunstenaar Ids Willemsma heeft hiervoor ontwerp gemaakt, waarbij hij als  uitgangspunt  de BM-er nam, de zeilboot die in 1928 is ontworpen door Hendrik Bulthuis uit Burgum. Als de werkzaamheden aan het aquaduct zijn afgerond, wordt de exacte locatie van het kunstwerk bepaald.

Drie kunstenaars mochten een schetsontwerp maken: Hanshan Roebers, Maarten de Reus en Ids Willemsma. De schetsontwerpen zijn beoordeeld door een kunstcommissie met vertegenwoordigers van dorpsbelang Burgum, Stichting Keunstwurk, de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel. De kunstcommissie bracht advies uit aan het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel. Het college heeft het advies overgenomen en besloten Ids Willemsma opdracht te geven om het kunstwerk te maken. Voor zijn ontwerp heeft Ids Willemsma zich laten inspireren door zowel het bovenaanzicht, als het zijaanzicht van de boot en de vorm van het zeil. Deze drie vormen heeft hij samengevoegd tot een abstract kunstwerk. Het kunstwerk van zes à zeven meter hoog wordt gemaakt van een rasterstructuur van Cortenstaal. Cortonstaal wordt ook gebruikt in de grotere onderdoorgangen van de Sintrale As, waaronder het aquaduct. Het is een statisch kunstwerk, maar door de vormgeving heeft het een dynamische uitstraling, zeker voor automobilisten die al rijdend het kunstwerk vanuit een steeds wisselend perspectief zullen zien. Ids Willemsma geeft op 22 maart bij dorpsbelangen een presentatie.