PvdA kamer- en statenleden op bezoek in Achtkarspelen

BUITENPOST - Een grote delegatie PvdA politici en bestuurders bracht vrijdag 18 maart een bezoek aan de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

In Achtkarspelen stond deze dag de werkgelegenheid centraal. Kamerleden Jacqus Monasch en Lutz Jacobi lieten zich door wethouder Gerda Postma uitgebreid informeren over de werkgelegenheid en de werkloosheidscijfers. Achtkarspelen heeft nog steeds een groot aantal mensen, die werkloos zijn. De gemeente bemiddelt, in samenwerking met een aantal bedrijven in de gemeente, om ook mensen met een grote achterstand op het vinden van werk een kans te geven weer mee te doen. Ook zijn er zorgen over het grote aantal bijstandsuitkeringen. Een grote groep mensen zal, gezien hun persoonlijke situatie, nooit meer kunnen instromen. Of ze zijn te oud zijn of er zijn geen kansen op passend werk. Wethouder Postma bracht juist deze groep nadrukkelijk onder de aandacht van de kamerleden. Omdat er geen passende oplossingen zijn, moet er volgens de wethouder een oplossing uit Den Haag komen en moet de regelgeving worden aangepast. Ook werd een bezoek gebracht aan de Kruidhof, waar in het kader van de plannen voor het stationskwartier in 2017 de schop in de grond gaat. In samenwerking met het IJstijdenmuseum, it Koartling en de boerenorganisatie de Noardlike Fryske Wâlden zal er naar een nieuwe vorm worden gezocht. Directeur Jan Willem Zwart gaf de delegatie een kijkje in de plannen en de besteding van de ANNO subsidiegelden. In de Felt Beehive, een duurzame koepelkas bekleed met vilt, praatte hij het gezelschap bij over de toekomst van de Kruidhof, maar ook over de bijzondere samenwerking met de hogescholen in Leeuwarden om een manifestatie te houden in het kader van culturele hoofdstad 2018. De delegatie liet zich in het IJstijdenmuseum voorlichten door Henk van der Broek en Lammert Postma. In de middaguren verplaatste het gezelschap zich naar de gemeente Tytsjerksteradiel. Hier lieten de PvdA vertegenwoordigers zich voorlichten over de Enerzjy Koöperaasje de Griene Greide door Gjalt Benedictus. Op een voormalig stortterrein van zes hectare worden in september zonnepanelen opgesteld. In oktober kan er dan al voor 1700 huishoudens stroom worden opgewekt. Het is het eerste project van deze omvang op het vasteland van Fryslân aldus Benedictus, dat in deze omvang stroom opwekt. Hij waarschuwde de kamer- en statenleden om oog te hebben voor de regelgeving met betrekking tot groene energie. Het kabinet ziet in boerenbedrijven een kans om op de daken van stallen grote hoeveelheden zonnepanelen te plaatsen. Maar de netwerkbedrijven zoals Liander en Nuon hebben het netwerk niet aangepast aan deze veranderingen en kunnen in de huidige situatie de stroom, die op de boerenbedrijven wordt opgewekt, niet opvangen. Daartoe moeten eerst de netwerken verzwaard en moeten de netwerkbedrijven door het kabinet daarop aangesproken worden. Anders moeten boeren miljoenen investeren in netwerken om hun stroom op te kunnen leveren. Daar zit geen enkele boer op te wachten, aldus Benedictus.