Gratis compostactie gemeente Kollumerland c.a.

KOLLUM - Op de Milieustraat aan de Trekweg 1a in Kollum gaf wethouder Jelle Boerema zaterdagmorgen om tien uur het startsein voor een gratis compostactie. De gemeente Kollumerland c.a. wil met deze actie het gescheiden inzamelen stimuleren. De wethouder deelde persoonlijk een kruiwagen met compost uit aan belangstellenden. Deze actie is een initiatief van Omrin, Orgaworld en de gemeente Kollumerland c.a. De compostactie duurt een week en startte op de Landelijke Compostdag, zaterdag 19 maart.

Zolang de voorraad strekt kan iedereen tot en met zaterdag 26 maart tijdens openingsuren op de Milieustraat gratis compost ophalen. De openingsuren zijn op werkdagen van 13.00 tot 14.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur. Het betreft een ‘opschepactie’. Dit houdt in dat de compost zelf op een meegebrachte aanhanger of in de achterbak van de auto geschept dient te worden. Per voertuig mogen maximaal twee kruiwagens worden meegenomen. Hoewel er een flinke berg compost zal liggen, geldt het motto: ‘op=op’. Met het gratis uitdelen van compost bedankt de gemeente de burgers voor hun inspanning om GFT-afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval) gescheiden aan te leveren. Zo kan men kennismaken met het resultaat van de gescheiden inzameling, namelijk GFT-compost. De gemeente wil iedereen wijzen op het feit dat het op een natuurlijke manier bemesten van de tuin beter is dan met kunstmest. Compost is goed voor de tuin omdat het een natuurlijke bodemverbeteraar is. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Composteren bespaart ook geld omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is. In veel gevallen zelfs bijna de helft goedkoper dan het verbranden van huishoudelijk afval. Genoeg redenen om het GFT goed gescheiden te blijven aanleveren. Foto’s: Sake Beerstra