Examenkandidaten VMBO-tl Piter Jelles exposeren

KOLLUM - De examenkandidaten van Piter Jelles !mpulse uit Kollum hebben in het kader van het vak Beeldende kunst een expositie georganiseerd. Tijdens die expositie exposeerden ze de kunstwerken, die ze gedurende het afgelopen jaar hebben gemaakt.

Speciaal voor de opening van donderdag 17 maart hebben Janne Hemstra en Anne Like Bosgraaf uit 4 vmbo-tl, die middag de hapjes gemaakt. Deze waren al net zo'n groot succes als de expositie.