Op weg naar Pasen

DOKKUM -  Het feest van Palmpasen werd afgelopen zondag in Dokkum gevierd onder leiding van pastor Diederik Duzijn en met medewerking van Katholieke Jenaplanschool Sint Bonifatius. Palmpasen is de start van de Goede Week, waarin na Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag het Paasfeest gevierd wordt.

De kinderen liepen tijdens een speciale gezinsviering in processie met hun palmpasenstokken door de Bonifatiuskerk. Die stokken waren feestelijk versierd met crêpepapier, takjes, slingers, kuikentjes en eieren: allemaal symbolen voor het nieuwe leven, waar Pasen voor staat. Op veel stokken prijkte bovenop traditiegetrouw ook een broodhaantje. Dat haantje herinnert aan Petrus. Toen Petrus Jezus driemaal achter elkaar verloochend had, kraaide er een haan.
Pastor Diederik nam alle tijd met de kinderen om de belangrijkste gebeurtenissen van de Goede Week uit te leggen. ,,Zo herdenken we op Goede Vrijdag het sterven van Jezus aan het kruis", vertelde hij. Jezus werd tegelijk met twee andere mannen gekruisigd. Twee misdadigers waren dat. Een van die misdadigers vroeg Jezus aan hem te denken. Hij had spijt van wat hij gedaan had. Een eerste stap naar een betere wereld. Misschien een klein detail in het totale lijdensverhaal, maar soms zijn juist details zo veelzeggend. 'Dus zullen we er samen iets van moeten maken', zongen de kinderen tot slot. Samen de wereld een beetje mooier maken. Na afloop deelden de kinderen de palmpasenstokken volgens goed gebruik uit aan een naaste in de parochie of een dierbaar familielid.