Sionsberg stelt klachtencommissie in

DOKKUM - Vanaf heden vormen Marjolein Sulter-Zeinstra (juriste), Thea Roersma (kwaliteitsadviseur) en Dave van den Bremer (huisarts) de klachtencommissie van Sionsberg. ,,Het is belangrijk dat patiënten, die niet tevreden zijn over de geleverde zorg, weten waar ze terecht kunnen met hun klacht. Of het daarbij nu gaat om bejegening, medisch handelen, tekortschietende voorlichting of privacy”, aldus Thea Roersma.

Patiënten kunnen klachten indienen via e-mail of per post. ,,We willen het indienen van klachten graag zo laagdrempelig mogelijk houden. Overal waar mensen werken kunnen dingen misgaan en wij leren graag van dingen die bij ons misgaan om zo de zorg nog beter te maken.” Het doel van de klachtenprocedure is het herstellen van de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener en het zo mogelijk wegnemen van ontstane onvrede. Daarnaast is het doel met de klachtenregeling bij te dragen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de zorg die binnen Sionsberg wordt verleend. Met het instellen van de klachtencommissie geeft Sionsberg vorm aan de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). ,,Met het faillissement in 2014 verviel ook de bestaande klachtenregeling. Daarom zijn we blij dat we nu weer een klachtenregeling hebben.”