Laatste Kruisweg van Bisschop De Korte in Dokkum

DOKKUM - Bisschop Gerard de Korte is de voorganger bij het lopen van de Kruisweg met gelovigen van alle gezindten in het park van de Bonifatiuskapel te Dokkum op Goede Vrijdag 25 maart.  Volgens eeuwenoude traditie besteedt elke parochie op Goede Vrijdag aandacht aan de kruisweg van Jezus, uitgebeeld in 14 lijdenstaferelen.

Jezus ging de Kruisweg of ‘Via Dolorosa’  - Weg van het Lijden – door Jeruzalem op weg naar zijn kruisiging op Golgotha. Mgr. De Korte was om de twee jaar op de vrijdag voor Pasen voorganger van de Kruiswegloop van de Bonifatiuskapel.  Vanwege  zijn vertrek als bisschop naar het bisdom Den Bosch medio mei, zal hij deze Goede Vrijdag voor het laatst in Dokkum als voorganger tijdens deze dienst fungeren. Deelname aan de Kruiswegloop is vrij voor een ieder, die zich op deze bijzondere dag wil verdiepen in het lijden van Jezus en de vertaling daarvan naar het jaar 2016. De Kruiswegloop vindt plaats aan de vooravond van het interkerkelijk Paasevenement ‘Hemelse Liefde’ dat op eerste Paasdag eveneens in het Processiepark van de Bonifatiuskapel plaatsvindt. Het Processiepark en de Bonifatiuskapel zijn het nationaal heiligdom in het noorden van de RK kerk. De kruisweg van veertien openlucht staties bij de kapel is van bijzondere kerkhistorische betekenis. De kruisweg in de vorm van veertien kapelletjes van Friese kloostermoppen met keramische tableau’s  in majolica, is een ontwerp van de Friese pater-Karmeliet Titus Brandsma en de moderne katholieke kunstenaar Jaques Maris. Titus Brandsma schreef veertien lijdensmeditaties bij de Kruisweg voor Dokkum, tijdens zijn gevangenschap in de Tweede Wereldoorlog. In 1942 stierf hij in het concentratiekamp Dachau. De staties zijn na de oorlog  in Dokkum gerealiseerd door de RK kerk en Jaques Maris.