,,Ook burgemeester Bilker moet beslissing Dantumadiel respecteren”

DAMWALD - Op de website van de gemeente Kollumerland c.a. schreef burgemeester Bilker een Kollum over Dantumadiel. Onder de kop 'En nu Dantumadiel…' uit hij zijn frustratie over het feit dat de gemeenteraad van Dantumadiel niet mee wil gaan in een herindeling met Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Daarbij beschuldigt hij de raadsleden van Dantumadiel ervan dat ze zich niet aan afspraken houden, dat ze niet verder kijken dan hun neus lang is, dat ze niet denken aan de belangen van 'de burgers' en dat ze Kollumerland zo maar in de steek laten.

Bakker, SGP-raadslid in Dantumadiel, vindt deze aantijgingen ongehoord, een burgemeester onwaardig. ,,Respectloos, zoals hij over de gemeenteraad van Dantumadiel schrijft. Hij is ontevreden over het feit dat wij het niet met hem eens zijn, maar in een democratie mag elke gemeenteraad in alle vrijheid zijn eigen beslissingen nemen. Ook burgemeester Bilker heeft dat te respecteren.” Bakker op de website van SGP Dantumadiel: ,,Het is jammer, maar de samenwerking tussen Dantumadiel en de andere DDFK-gemeenten komt door zo’n Kollum wel onder druk te staan. Op die manier wordt het niks, ook niet met de ambtelijke fusie. Daarvoor is wederzijds vertrouwen nodig. Nou, zo’n Kollum doet daar beslist geen goed aan.”