Actiegroep Red De Sionsberg blij met standpunt over spoedzorg

DOKKUM - De actiegroep Red De Sionsberg heeft afgelopen woensdag een gesprek gehad met één van de eigenaren, dhr. Igor Tulevski, de directie en de medische staf van Sionsberg. Hierin wordt de waardering uitgesproken voor datgene wat bereikt is het afgelopen jaar. Dit geeft de actiegroep vertrouwen. Het grote aantal bezoekers van 5.000 mensen bij de opening van Sionsberg geeft aan dat de mensen heel erg betrokken zijn bij hun ziekenhuis.

De actiegroep vindt het zeer hoopgevend dat Sionsberg de 24/7 spoedzorg en de operatiekamers weer terug wil in Dokkum. In het gesprek kwam naar voren dat hier hard aan wordt gewerkt. Er werd gesproken over een businessmodel dat is uitgewerkt door Sionsberg, waarin het mogelijk is om dit zonder verlies gedurende langere periode te verrichten. Tot nu toe werkt zorgverzekeraar De Friesland-Achmea nog niet echt mee om deze zorg in te kopen. Volgens de actiegroep voldoet de zorgverzekeraar niet aan haar zorgplicht en kunnen daardoor ongelukken gebeuren. De actiegroep heeft hiervoor een anoniem meldpunt op de site www.reddesionsberg.com en hoopt hiermee te bereiken, dat de zorgverzekeraar dit standpunt snel herziet. De actiegroep heeft vernomen dat er voor spoedzorg erg veel draagvlak is bij huisartsen, kerken, instellingen, de politiek en het bedrijfsleven. Verder bleek uit de onlangs door de actiegroep verzamelde handtekeningenlijsten dat er vanuit de bevolking zeer veel steun is. De actiegroep vindt het vreemd dat in de regio Noordoost Friesland voor meer dan € 70 miljoen aan premie wordt betaald en slechts voor minder dan 10 procent hiervan aan zorg wordt ingekocht door De Friesland-Achmea bij Sionsberg. Het lijkt erop dat bepaalde zorg aan de regio wordt onthouden. Dit staat in geen verhouding en de vraag is dan ook wat er met het restant van deze gelden gebeurt. Recent heeft minister Schippers de zorgverzekeraar in onze regio een standje gegeven omdat de wachtlijsten oplopen in de omliggende ziekenhuizen. De wachtlijsten ontstaan juist doordat het MCL en Drachten met capaciteitsproblemen zit, terwijl in Sionsberg voldoende capaciteit is op de operatiekamers en spoedeisende zorg. De actiegroep vindt het dan ook grote verspilling van gemeenschappelijk geld om deze capaciteit onbenut te laten. De actiegroep heeft het volste vertrouwen in de aanpak van de nieuwe eigenaren en de medische staf en hoopt dat zorgverzekeraar De Friesland-Achmea nu eindelijk mee gaat werken. Om de steun aan Sionsberg te laten blijken, doet de actiegroep een oproep aan patiënten en huisartsen in de regio om de weg weer terug te vinden en bij gezondheidsvragen juist een bezoek te brengen aan het medisch centrum in Dokkum.