Emke Peterson (FNP) tijdelijk vervangen door Theunis Piersma

DAMWALD - Wethouder Emke Peterson (FNP) van de gemeente Dantumadiel is wegens ziekte met verlof en zal tijdelijk worden vervangen.

Na hartproblemen en een later geconstateerd aneurysma is Emke Peterson sinds enige tijd niet in staat om de werkzaamheden uit te oefenen. Omdat volledig herstel nog geruime tijd vergt is besloten tot tijdelijke vervanging.
Voor een periode van zestien weken is Theunis Piersma bereid gevonden het wethouderschap waar te nemen. Theunis Piersma was vijftien jaar burgemeester van de gemeente Wûnseradiel. Deze gemeente ging in 2011 op in de fusiegemeente Súd West Fryslân. Daarvoor was hij twaalf jaar raadslid in de gemeente Tytsjerksterdiel.
De benoeming van Piersma staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 maart a.s.