Fundament onderzoek fusie voor Dantumadiel drijfzand

DAMWALD - Na uitstel van de verloving alvast voorbereidingen treffen voor een verstandshuwelijk is voor niemand te begrijpen. Vanuit deze visie die Remy Teunissen (PvdA) dinsdagavond als eerste ontvouwde, heeft de overgrote meerderheid van de raad Dantumadiel de rode vlag gehesen.

Het opstarten van een herindelingsprocedure voor een bestuurlijke fusie met Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. is afgewezen. Het collegevoorstel hiervoor werd met elf tegen zes stemmen verworpen door PvdA, D’82, ChristenUnie, LLD, SGP en CDA-er Tjerk Dijkstra. Voor stemden de tweemansfractie van FNP en vier leden van het CDA. Het historische besluit viel na een uitputtende opiniërende bijeenkomst in de besluitvormende raadsvergadering. “Gewoon verder gaan, kan na deze avond niet meer”, stelde Teunissen vooraf al bij het peilen van de stemverhouding. Hij doelde hierbij op de positie die zijn gemeente nu inneemt bij de ambtelijke fusie. Deze moet volgens hem worden heroverwogen. Met alleen de stem van de FNP tegen nam de raad ook een motie aan toekomstige samenwerking met andere gemeenten, waarbij de DFK-gemeenten, te laten onderzoeken door het college. De raad wil voor 1 juni al zicht hierop met daarbij een verslag van de financiële gevolgen. Met alleen de stem van het CDA tegen ging de raad ook akkoord met een motie de bevolking te raadplegen via een raadgevend referendum of een representatieve enquête voordat er een besluit wordt genomen over een gemeentelijke herindeling. Het maakt hierbij op voorhand niet uit of dit raadsbesluit positief of negatief is. FOTO'S JELLE RAAP Lees meet in Nieuwsblad Noordoost Friesland van vrijdag 1 april.