Gemeenteraad Achtkarspelen: plan voor noodopvang en huisvesting statushouders

BUITENPOST - De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft het college opdracht gegeven om een concreet plan te maken voor de noodopvang van 300 tot 350 vluchtelingen. Op termijn moet deze noodopvang omgevormd kunnen worden tot een AZC. Daarnaast gaat het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 250 tot 300 extra statushouders te huisvesten in Achtkarspelen.

De gemeenteraad van Achtkarspelen vergaderde donderdagavond 31 maart over de mogelijkheden van opvang van vluchtelingen in Achtkarspelen. Het college had op verzoek van de gemeenteraad de mogelijkheden in kaart gebracht, zodat de raad een voorgenomen besluit kon nemen. Een krappe meerderheid van CDA, ChristenUnie en PvdA stemde voor de motie van ChristenUnie en PvdA. Daarin wordt het college gevraagd om een concreet plan te maken voor een noodopvang voor 300 tot 350 personen. In de toekomst wordt de noodopvang omgevormd tot een asielzoekerscentrum. Bij de ontwikkeling van het plan moet het college de inwoners van Achtkarspelen zorgvuldig betrekken. Ook de maatschappelijke effecten krijgen aandacht in het plan, zoals de gevolgen voor bijvoorbeeld veiligheid, het onderwijs en de integratie. Naast het onderzoek naar (nood)opvang, wil een meerderheid van CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD tussen nu en 2020 extra woonruimte creëren voor 250 tot 300 statushouders. Dat zijn mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfstatus hebben. Achtkarspelen biedt nu jaarlijks ongeveer 60 statushouders woonruimte. De statushouders moeten verdeeld over de gemeente gehuisvest worden. Dat kan in bestaand gebouwen of in nieuw te bouwen woonruimte. De huisvesting van de extra statushouders mag niet leiden tot langere wachtlijsten voor woningzoekenden in de gemeente. De komende tijd gaat het college in gesprek met inwoners, bedrijven instellingen om de breed gedragen voorstellen te maken. In oktober legt het college de plannen voor de huisvesting van extra statushouders aan de raad voor. Het plan voor een noodopvangvoorziening die op termijn omgevormd wordt tot AZC verwacht het college eerder aan te kunnen bieden.