Raad Dongeradeel stelt besluit IJsfontein uit

DOKKUM - De gemeenteraad van Dongeradeel heeft donderdagavond nog geen ja of nee gezegd tegen de komst van een IJsfontein naar Dokkum. In plaats daarvan nam de raad een motie bijna raadsbreed aan om de verdere behandeling van het raadsvoorstel aan te houden.

Het college van Burgemeester en Wethouders moet van de politieke partijen met een nieuw voorstel komen. Daarin moet vooral uitgelegd worden waarom de fontein op de Markt moet komen en niet op een andere locatie kan. De partijen spraken overigens vooral van uitstel, niet van afstel. Alleen Dongeradeel Sociaal was tegen de komst van de IJsfontein. De gemeenteraad van Dongeradeel mocht zich definitief uitspreken over de plannen voor de IJsfontein. De gemeente Dongeradeel hoeft voor de Fontein niet te betalen, dat doet de organisatie van Leeuwarden Kulturele Haadstêd 2018. De onderhoudskosten en een eventuele herinrichting van de Markt zijn wel voor rekening van de gemeente Dongeradeel. Er werd een voorbereidingskrediet van 85.000 euro gevraagd van de raad om een ontwerpteam beschikbaar te stellen, maar dat geld wordt dus eerst niet beschikbaar gesteld. Het college komt nu met een procesvoorstel inclusief financieel plaatje ergens in april of mei, waarin de gemeenteraad ook beter wordt meegenomen dan tot nu toe het geval was.