Gastles brandweer Fryslân op Koningin Julianaschool

KOLLUM - Het is belangrijk kinderen in een vroegtijdig stadium bewust te maken van de gevaren van brand en hoe te handelen wanneer er brand uitbreekt. Brandweer Fryslân geeft daarom brandveiligheidsvoorlichtingen aan de bovenbouwgroepen op basisscholen in Friesland. Vrijdagmorgen 1 april werd er Brandveiligheidsvoorlichting op de Koningin Julianaschool in Kollum gegeven.

De gastles duurde ongeveer anderhalf uur en werd geheel verzorgd door medewerkers van Brandweer Fryslân. Aan de hand van landelijk ontwikkeld lesmateriaal voor de bovenbouw werd de leerlingen kennis bijgebracht over wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen en leren ze welke actie ze moeten ondernemen als er onverhoopt toch brand uitbreekt. Alle leerlingen kregen aan het begin van de gastles een lesboekje uitgereikt. De gastles bestond onder andere uit een presentatie, proefjes en verschillende opdrachten. Aan het eind van de gastles kregen de kinderen een huiswerkopdracht mee. Deze huiswerkopdracht bestaat uit het maken van een vluchtplan van de thuissituatie. Foto’s: Sake Beerstra