Bijeenkomst over toekomst De Colle

KOLLUM - De Colle, de scholen voor voortgezet onderwijs en de bibliotheek, hebben plannen voor gezamenlijke nieuwbouw. Het huidige gebouw is gedateerd en de energielasten zijn erg hoog. De nieuwbouw is een kans om voor alle partijen een goede werkomgeving te creëren en elkaar te versterken door optimaal gebruik te maken van elkaars expertise. Om alle meningen te horen, werd er een informatiebijeenkomst georganiseerd. 

Het stichtingsbestuur van De Colle voelt zich verantwoordelijk voor de belangen van de dorpsgemeenschap, de bij haar stichting aangesloten verenigingen en die van de pachter, aldus Piet Westra, voorzitter van de Stichting gemeenschapscentrum De Colle. Het bestuur was dan ook blij dat er behalve inwoners ongeveer twintig verenigingen aanwezig waren. Voor de pauze is kort ingegaan op het proces van de afgelopen periode en de nog te nemen stappen tot de bouw. Onder leiding van avondvoorzitter Pieter van der Werff is vervolgens gediscussieerd over de eisen waaraan het dorpshuisgedeelte van het nieuwe gebouw volgens de aanwezigen moet voldoen. De discussie leverde veel bruikbare ideeën op waar het bestuur van De Colle en de andere partijen mee verder kunnen. Foto’s: Sake Beerstra