Bertus, Henk en Annie in de bloemetjes door Watersportvereniging Kollum

KOLLUM - De Watersportvereniging Kollum nam vrijdagavond 1 april afscheid van Henk Idema en Bertus van der Meer.

Henk is gestopt met het innen van het passantengeld, nadat hij vele jaren actief was binnen de WSV Kollum. Henk was bestuurslid en altijd bereid te klussen. Hij ontving een envelop met inhoud en een bos bloemen als hartelijke dank voor de jarenlange inzet. Bertus neemt na vijftien jaar afscheid als havenmeester. Bertus betekende veel voor Jachthaven De Rijd, onder andere als gastheer en vraagbaak voor de passanten. Door zijn grote netwerk vervulde hij een belangrijke rol bij evenementen, waaronder de Sail. Ook bij het vernieuwen van het havengebouw en de zorg voor de haven speelde Bertus een grote rol. Tevens was hij vertegenwoordigd in diverse overlegorganen op watersportgebied. De inhoud van de diverse enveloppen, die Bertus ontving, schenkt hij aan een goed doel. Annie was er altijd ter ondersteuning van Bertus. Zij vervulde de boekhouding voor de passantenregistratie en was zeer betrokken bij de inrichting van het nieuwe havengebouw. Ter waardering ontving Annie een bos bloemen. Foto's: Sake Beerstra